Tervetuloa Petäjävedelle

Petäjävesi tarjoaa maalaisympäristön ja erinomaiset palvelut.Hyvät terveyspalvelut, uudistuneet ja nykyaikaiset koulut, virkeä kulttuuri- ja harrastustarjonta ovat osa petäjävetistä elämänlaatua. Elävä maaseutu ja kestävä kehitys ovat keskeisiä arvojamme. Isot, sekä väljät ja edulliset tontit ovat valttikorttimme.
 
 
 

KUULUTUS MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMASTA

LIITE         OTTAMISSUUNITELMA

Jorma Mäkinen (Jyväskylä) hakee Petäjäveden kunnan teknisen lautakunnan lupajaostolta maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-aineksen (hiekka, sora) ottamiselle Rukolan kylän tilalta Sunttila RN:o 1:51 (kiinteistötunnus 592-405-1-51).

Alue on vanhaa ottamisaluetta, jonka maa-ainesten ottamislupa on vanhentunut vuonna 2010. Suunnitelma on tehty kahteen vaiheeseen. Maa-ainesten oton suunniteltu kokonaispinta-ala on 6.12 ha ja ottomäärä 103 000 ktr.

Nyt haetaan maa-aineslupaa vaiheelle 1, jonka kaivualueen pinta-ala on 1,28 ha ja kokonaisottomäärä 15 000 m³ ktr kymmenen vuoden aikana. Tällöin vuotuinen otto on noin 1 500 m3 ktr. Alin ottoataso on +127,2 m (N2000). Alueen läpi kulkevat tiet pidetään koko toiminnan ajan liikennöitävässä kunnossa. Alue maisemoidaan, luiskat luiskataan kaltevuuteen 1:2 – 1:3.

Lähin asuinrakennus (Valkealampi RN:o 1:155) sijaitsee noin 350 m kaivualueesta länteen ja lähin vapaa-ajanasunto (Mattila RN:o 1:132) noin 180 m kaivualueesta kaakkoon. Lähimmät vesistöt ovat Valkealampi ja Iso-Hete. Valkealampi sijaitsee lähimmillään 80 metrin etäisyydellä vaiheen 1 kaivualuetta.

Hakemusasiakirjat pidetään maa-aineslain 13 §:n mukaisesti nähtävillä 10.2. – 13.3.2017 välisenä aikana ympäristösihteerin työhuoneessa (os. Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi). Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä myös YLLÄOLEVASSA LIITTEESSÄ

Nähtävilläoloaikana ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, voivat jättää kirjallisen muistutuksen osoitteeseen Petäjäveden kunta, teknisen lautakunnan lupajaosto, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi. Muistutus tulee jättää 13.3.2017 klo 13.00 mennessä. Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Niina Koivula, puh. 014-267 3042 tai niina.koivula(at)petajavesi.fi.

Petäjävedellä 9.2.2017

TEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO

 vanhakirkkobanneri venjbanneri 1  K SVVlogo  
 Lupapiste Logo Kuntalaisaloite Edit yritysluettelo