Tervetuloa Petäjävedelle

Petäjävesi tarjoaa maalaisympäristön ja erinomaiset palvelut.Hyvät terveyspalvelut, uudistuneet ja nykyaikaiset koulut, virkeä kulttuuri- ja harrastustarjonta ovat osa petäjävetistä elämänlaatua. Elävä maaseutu ja kestävä kehitys ovat keskeisiä arvojamme. Isot, sekä väljät ja edulliset tontit ovat valttikorttimme.
 
 
 

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA TUHKAN HYÖTYKÄYTTÖ

Liite: ympäristölupahakemus

UPM-Kymmene Oyj (y-tunnus 1041090-0) hakee teknisen lautakunnan lupajaostolta ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa jätteen (tuhka) hyötykäyttöön metsätien perusparantamisessa. Perusparannettava metsätie sijaitsee tilalla Tuohikumpu RN:o 2:283 (kiinteistötunnus 592-404-2-283).

Tuohikummun tilalla suoritettaan metsätien perusparannusta 3500 metrin matkalla. Toimenpiteellä parannetaan tien kantavuutta ja ympärivuotista käytettävyyttä tien sivu- ja laskuojat perataan, rummut uusitaan, tien runko muotoillaan ja kohtaamis- ja kääntöpaikat kunnostetaan. Tien rungon päälle ajoradan kohdalle tuodaan Jokilaakson tehtaiden voimalaitosten lentotuhkaa noin 30 – 40 cm:n vahvuinen ja 4,5 metriä leveä kerros. Tuhka tiivistetään kaivinkoneella ja lanataan pinta tasaiseksi. Tuhka peitetään noin 10 cm paksulla murskekerroksella. Tuhkaa ei varastoida kohteella. Tien perusparannus toteutetaan kesäkuun 2017 ja lokakuun 2017 välisenä aikana.

Kohteelle toimitettavan voimalaitostuhkan määrä on enimmillään 5000 tonnia. Tuhka toimitetaan kohteelle Jämsänkosken Vierelän kaatopaikalla olevasta välivarastosta tuhkan kuljetukseen soveltuvalla kalustolla. Välivarastoinnin aikana tuhka vanhentuu, mikä vaikuttaa mm. bariumin liukoisuusominaisuuksiin pienentäen sen liukoisuutta.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä alueen läheisyydessä ole sellaisia luonnonesiintymiä, joihin toiminnalla olisi vaikutusta. Keski-Suomen maakuntakaavassa alueelle ei ole merkintöjä. Noin 100 metriä tien alusta sijaitsee Petäjäveden kunnan rantayleiskaavan M-alueella (M = maa- ja metsätalousvaltianen alue)

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 22.2. – 23.3.2017 välisen ajan ympäristösihteerin työhuoneessa (os. Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi), jona aikana ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, voivat jättää asiasta kirjallisen muistutuk¬sen muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 23.3.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Petäjäveden kunta, teknisen lautakunnan lupajaosto, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi tai kirjaamo(at)petajavesi.fi. Hakemusasiakirja on myös nähtävissä ylläolevassa liitteessä. Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Niina Koivula, puh. 014 – 267 3042, niina.koivula(at)petajavesi.fi.

Petäjävedellä 22.2.2017

TEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO

 vanhakirkkobanneri venjbanneri 1  K SVVlogo  
 Lupapiste Logo Kuntalaisaloite Edit yritysluettelo