Tervetuloa Petäjävedelle

Petäjävesi tarjoaa maalaisympäristön ja erinomaiset palvelut.Hyvät terveyspalvelut, uudistuneet ja nykyaikaiset koulut, virkeä kulttuuri- ja harrastustarjonta ovat osa petäjävetistä elämänlaatua. Elävä maaseutu ja kestävä kehitys ovat keskeisiä arvojamme. Isot, sekä väljät ja edulliset tontit ovat valttikorttimme.
 
 
 

Kuntavaalit Petäjäveden kunnassa toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 kello 9.00-20.00.

Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

001 Kirkonkylä    Kunnanvirasto Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi
002 Kintaus         Kintauden koulu Museotie 1, 41920 Kintaus

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikalla.

ENNAKKOÄÄNESTYS 

29.3. - 31.3.2017   9:00 - 19:00
1.4. - 2.4.2017     11:00 - 14:00 
3.4. -4.4.2017        9:00 - 19:00 

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Petäjäveden kunnanvirasto, osoite Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi.

Henkilöllisyyden todistamista varten tulee äänestäjällä olla mukanaan jokin seuraavista asiakirjoista: henkilöllisyystodistus, ajokortti, passi, sähköinen henkilökortti tai kuvallinen kela-kortti. Mikäli henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää äänestystä varten väliaikaisen, maksuttoman henkilökortin.

Laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan erikseen niiden ilmoitustauluilla.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, joka on Petäjäveden kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys) tapahtuu ennakkoäänestysaikana klo 9.00 - 20.00 välisenä aikana.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16.00. Ilmoittautua voi puhelimitse tai kirjallisesti Petäjäveden kunnan keskusvaalilautakunnalle Petäjäveden yhteispalveluun, osoite Suutarintie 4 ja puh. 040 735 6560 (Ulla Pietilä) tai 050 313 1552 (Ulla Niemenmaa) sekä fax (014) 854 271.

Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen on saatavilla kunnanvirastolta tai sen voi täyttää ja tulostaa tästä linkistä.

Postin kuljetettavaksi jätettyjen ilmoitusten tulee olla perillä määräaikana.

Petäjävedellä 1.3.2017

Keskusvaalilautakunta

 vanhakirkkobanneri venjbanneri 1  K SVVlogo  
 Lupapiste Logo Kuntalaisaloite Edit yritysluettelo