Asukkaalle

twitter 128 Seuraa Petäjäveden vanhuspalveluita Twitterissä

takoavaimetPetäjäveden vanhuspalveluiden toiminta-ajatus

Petäjäveden vanhuspalveluiden ensisijaisena tavoitteena on tukea ikäihmisten omassa kodissa asumista mahdollisimman pitkään. Tukeminen toteutuu parhaimmin, kun asiakas, mahdolliset omaiset, muut läheiset ja palveluiden tuottajat sekä vanhuspalvelun henkilökunta yhdessä tekevät töitä asian eteen. Toiveena on, että kotona asuminen on turvallisuuden lisäksi myös mieluisaa. Mielekkään arjen luomisessa tarvitaan kaikkien osallisten panosta.

Aina ei kotona asuminen ole mahdollista vaikka käytössä olisi monipuoliset kotihoidon palvelut ja muu tuki. Tällöin on mahdollista hakea asumispalveluihin. Kunnan asumispalveluihin muuttaminen ei vähennä läheisten arvoa ikäihmisten elämässä. Ennemminkin tilanne on päinvastainen, jos ikäihmisen omat voimavarat tai kyvyt eivät enää riitä omaan aktiiviseen kanssakäymiseen. Toivommekin vanhuspalveluissa, että yhteistyö omaisten ja muiden läheisten kanssa jatkuu, mikäli entisestä kodista muutetaan uuteen kotiin palveluasuntoomme.


Ikääntyminen tuo muutoksia ihmisen voimavaroihin. Muutokset eivät kuitenkaan ole välttämättä yksisuuntaisesti voimavaroja vähentäviä. Ikäihminenkin voi monissa tapauksissa säilyttää tai parantaa voimavarojansa, jos kuntoutukseen pystytään panostamaan. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutuminen on usein mahdollista ja siihen haluamme vanhuspalveluissa kannustaa. Kuntoutuminen edellyttää omaa motivaatiota, usein myös läheisten tukea. Tähän yhteistyöhön ja sitä myötä voimavarojen tukemiseen sekä kuntoutumiseen haluamme tähdätä vanhuspalveluillamme. Käytännössä tämä näkyy siten, että pyrimme esimerkiksi kotihoidon käyntien aikana kannustamaan – voimavarojen mukaan – asiakastamme tekemään asioita itse sen sijaan, että hoitajamme tekisi niitä hänen puolestaan. Vastaava tavoite ohjaa toimintamme myös asumispalveluissa. Hyvän hoitajan ja hoidon tunnusmerkkinä Petäjävedellä on asiakkaan aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukeminen.