Asukkaalle

voikukatAsumispalvelut on tarkoitettu niille ikäihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta johtuen pysty asumaan kotonaan. Kotihoidon tavoin asumispalveluissa voidaan olla väliaikaisesti (esimerkiksi omaishoitajien lomajaksot, arviointi- tai kuntoutusjaksot terveyspalveluista kotiutuessa) tai pysyvästi. Palveluasumisessa on kaksi eri päämuotoa. Ns. tavallisessa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla päivä- ja ilta-aikaan mutta ei yöllä erillisiä käyntejä lukuun ottamatta. Sen sijaan tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilökuntaa on paikalla myös öisin.


Myös asumispalveluissa pyritään hoidon lisäksi pitämään yllä asukkaiden toimintakykyä. Mahdollisuuksien ja voimavarojen mukaan ruokailut järjestetään yhteisissä tiloissa, järjestetään erilaista viriketoimintaa ja liikuntaa sekä kannustetaan monin tavoin aktiivisuuteen. Omaisten ja vapaaehtoisten tuki tässä toiminnassa on erityisen tärkeää ja tervetullutta. Heidän kauttaan asumispalveluihin saadaan lisää virikkeellisyyttä ja tärkeitä sosiaalisia kontakteja.

Ns. tavallista palveluasumista on kunnan puolesta tarjolla Vanhusten tuki ry:n Pihlajarinteen palveluasunnoilla Petäjäveden kiinteistö Oy:n Ankkuri tukiasunnoilla. Pihlajarinteellä asuntoja on yhteensä 15 ja Ankkurissa ikääntyneille on tarjolla samoin 15 asuntoa. Ankkurissa on myös paikat kahdeksalle mielenterveys- ja päihdekuntoutujalle.

Petäjäkodissa on kaikkiaan 42 tehostetun palveluasumisen paikkaa, joista osa toimii väliaikaisen palveluasumisen paikkoina. Tehostetun palveluasumisen paikat on tarkoitettu eniten hoitoa tarvitseville. Petäjäkodin tiloissa toimii myös päiväkeskus ja ikäihmisten käytössä oleva kuntosali.

Palveluasumiseen haetaan sivun yläreunasta tai Petäjäkodilta saatavissa olevalla lomakkeella. Hakuvaiheessa ei tarvitse tietää, mistä paikkaa haetaan. Hakemuksen saavuttua se käsitellään vanhuspalveluiden SAS (Selvitä – Arvioi – Sijoita) työryhmässä. Mahdollisen palveluasumispaikan myöntäminen perustuu hakijan kokonaistilanteen arviointiin.

Tavallisesta palveluasumisesta lisätietoa:

  • kotihoidon vastaava sairaanhoitaja ti-to klo 9.30-11.00, p. 014 – 267 3160

Tehostetusta palveluasumisesta lisätietoa:

  • palveluasumisen vastaava sairaanhoitaja ti-to klo 9.30-11.00, p 014 - 2673 134