Asukkaalle

ikkuna edit

 

Ennalta ehkäisevät palvelut

Ennaltaehkäisevien palveluiden tavoite on pyrkiä auttamaan ikäihmistä löytämään keinoja pärjätä ilman vanhuspalveluita tai ehkäistä palveluiden tarpeen kasvu.

Petäjäveden vanhuspalvelut tarjoaa vuonna 2016, ei vanhuspalveluiden piirissä oleville yksin asuville 75 –vuotta täyttäville ja kaikille kuluvan vuoden aikana 80 –vuotta täyttäville mahdollisuuden hyvinvointia tukevaan kotikäyntiin. Mahdollisuudesta käyntiin ilmoitetaan kirjeitse. Käynnin vastaanottaminen on vapaaehtoista ja ilmaista.

Hyvinvointia tukevan kotikäynnin tavoitteena on keskustella ja miettiä ikäihmisen kanssa yhdessä, miten kotona asumista on hyvä ja turvallista jatkaa itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Tarvittaessa käynnin aikana voidaan tarjota ohjausta palveluiden tai erilaisten tarkastusten piiriin.

Hyvinvointia tukevia kotikäyntejä on kunnassa tarjottu jo useita vuosia. Ne on todettu hyödyllisiksi niin ikäihmisten kuin vanhuspalveluiden näkökulmasta. Ikäihmiset ovat saaneet ohjausta ja tietoa, vanhuspalvelut puolestaan ennakkotietoa omien palveluiden kehittämistarpeista.

Hyvinvointia tukevista kotikäynneistä lisätietoja:

  • palveluohjaaja ma-ti ja pe klo 8-16, p. 040 3575 789

 

Muistihoitaja

Mikäli muistin toiminta huolestuttaa itseä tai läheisiä, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa mahdollisiin muistiongelmiin puututaan, sitä parempia ovat hoitotulokset. Vaikka muistisairauksien etenemistä ei vielä pystytä kokonaan estämään, voidaan niiden etenemistä hidastaa merkittävästi lääkkeillä ja kuntoutuksella.

Muistihoitajan vastaanotolle tullaan lääkärin tai sairaanhoitajan ohjaamana. Muistihoitaja tekee myös kotikäyntejä sovitusti.

  • Muistihoitaja p. 050 5906 787

Tukipalvelut

Tukipalveluiden tavoite on tukea määritellyissä asioissa kotona asumista siten, että kotona pystytään asumaan turvallisesti ja terveellisesti. Tukipalveluita voidaan myöntää itsenäisesti, tai niillä voidaan täydentää kotihoidon palveluja. Tukipalveluita ovat:

Ateriapalvelu
Ateriapalvelua tarjotaan, jos ei pysty kotona tekemään ruokaa

Turvapuhelin
Turvapuhelin mahdollistaa puhelinyhteyden turvahälytyskeskukseen, mikäli hätätilanne niin vaatii. Tarvittaessa turvahälytyskeskus ilmoittaa tilanteesta hätäkeskukseen tai kotihoidolle, joka tekee kotikäynnin mahdollisimman pikaisesti

Sauna
Saunapalvelu on tarjolla asiakkaille, joiden pesutilat eivät mahdollista peseytymistä tai se on muuten hankalaa järjestää. Saunominen tapahtuu Petäjäkodilla (os. Teollisuustie 1)

Pyykki
Pyykkihuollon tarkoituksena on vaatetuksen ja vuodevaatteiden riittävän puhtauden mahdollistaminen ellei ikäihminen itse tai hänen läheisensä pysty muuten asiasta huolehtimaan.

Päiväkeskus
Päiväkeskustoiminta tarjoaa niin sosiaalista, psyykkistä kuin fyysistäkin kuntoutusta ikäihmisille. Petäjäkodilla on päiväkeskustoimintaa kahtena päivänä viikossa ja tuki- ja palveluasunto Ankkurissa kahtena päivänä viikossa. Petäjäkodin päiväkeskusryhmien toimintaan kuulu käynti kuntosalilla, jossa harjoitellaan etenkin ikäihmisille tärkeitä jalkojen lihaksia.


Tukipalveluista lisätietoa:

  • kotihoidon vastaava sairaanhoitaja ti-to klo 9.30-11.00, p. 014 – 267 3160 
  • palveluohjaaja ma-ti ja pe klo 8-16, p. 040 3575 789
  • päiväkeskuksen osalta kuntoutusohjaaja p. 050 344 5095