Asukkaalle

koivutKotona asumisen vaikeutuessa kotihoito on usein ensimmäinen vanhuspalveluiden palvelumuoto, mikä tulee kyseeseen. Kotihoidon käynneillä pyritään turvaamaan kotona asumisen turvallisuus ja mielekkyys. Kotihoidon käyntien sisältö voi olla sairaanhoidollisia toimenpiteitä tai sitten asiakkaan yleisvointiin liittyvien asioiden tekemistä. Asiakkaita kannustetaan tekemään ja ottamaan osaa mahdollisimman moniin päivittäisiin toimintoihin. Näin pyritään säilyttämään olemassa oleva toimintakyky tai jopa kohentamaan sitä.

Kotihoitoa myönnetään palveluohjaajan tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Joissakin tapauksissa kotihoito voidaan myös aloittaa sairaalasta tai terveyskeskuksesta saatavan tiedon perusteella. Kotihoito voi olla lyhytaikaista tai säännöllistä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että uusi asiakas tulee aluksi lyhytaikaisen kotihoidon piiriin. Tavoitteena on noin kuukauden mittaisen jakson aikana selvittää asiakkaan kuntoutumisen edellytykset ja kuntouttaa hänet itsenäisesti pärjääväksi. Mikäli palveluiden tarvetta ei pystytä vähentämään, muuttuu kotihoito säännölliseksi.

Kotihoito on tavoitteellista toimintaa. Tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa ensimmäisten viikkojen aikana palvelun aloittamisesta. Tavoitteet kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Siinä määritellään myös kotihoidon käyntien määrä ja pituus, mitkä toimivat myös laskutuksen perustana.

Kotihoidon käyntejä voi tarpeen ja asuinpaikan mukaan olla 1-4 kertaa vuorokaudessa. Kestoltaan ne voivat olla 5 minuutin mittaisesta tarkastuskäynnistä aina noin tunnin mittaiseen käyntiin, mikä pitää sisällään jo monia eri tehtäviä. Yöllä tapahtuvat käynnit voidaan taata Petäjäveden keskusta-alueella mutta haja-asutusalueilla mahdollisuus riippuu tilanteesta ja avun tarpeesta.

Kotihoidosta lisätietoa:

  • palveluohjaaja ma-ti ja pe klo 8-16, p. 040 3575 789 
  • kotihoidon vastaava sairaanhoitaja ti-to klo 9.30-11.00, p. 014 – 267 3160