Asukkaalle

aita


Ikäihmisten (yli 65-vuotiaat) omaishoidon tukea voi hakea sivun yläreunasta löytyvällä lomakkeella. Hakemuksen saamisen jälkeen palveluohjaaja tekee arviointikäynnin, jonka pohjalta päätös mahdollisesta tuesta tehdään. Tarkemmin omaishoidon tukeen voi tutustua sivun yläreunasta löytyvästä Omaishoidon tuen linjaukset Petäjävesi 2016 – liitteestä.


Ikäihmisten omaishoidosta lisätietoa:

  • vanhuspalvelujohtaja, p. 014 – 267 3016 
  • palveluohjaaja ma-ti ja pe klo 8-16, p. 040 3575 789


Perhehoito

Perhehoito ei Petäjävedellä ole vielä ollut käytössä. Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen ja tarpeenmukaiseen hoitoon sekä läheisiin ihmissuhteisiin perheenjäsenenä.

Perhehoidosta lisätietoa:

  • vanhuspalvelujohtaja, p. 014 – 267 3016