Asukkaalle

porttiPalveluohjaus

Vanhuspalveluiden piiriin tullaan ensisijaisesti palveluohjauksen kautta. Palveluohjaajan tehtävänä on opastaa ja tukea ikäihmisiä tilanteissa, joissa kotona asumisessa on haasteita. Opastusta ja ohjausta voidaan antaa puhelimessa.

Tarpeen mukaan tehdään palvelutarpeen arviointikäynti, jonka aikana ikäihmisen ja mahdollisesti hänen omaisensa kanssa mietitään keinoja vastata kotona asumisen haasteisiin. Palveluohjaaja täyttää käynnin aikana palvelutarpeen arviointilomakkeen. Lomakkeen ja palveluohjaajan arvioinnin perusteella tehdään päätökset vanhuspalveluiden myöntämisestä tarpeiden mukaisesti. Usein käynnin aikana löydetään yhdessä miettien muita keinoja vastata tarpeisiin. Palveluohjaajan tehtäviin kuuluu näidenkin ratkaisujen miettiminen. Palvelutarpeen arvioinnista voi sopia puhelimitse tai sitä voi hakea sivun alareunasta löytyvällä hakemuksella palvelutarpeen arviointiin. Lomaketta ei voi vielä palauttaa sähköisesti vaan se on tulostettava, täytettävä ja palautettava postissa.

Lisätietoa: 
palveluohjaaja on tavoitettavissa ma-ti ja pe klo 8-16 puhelinnumerosta 040 3575 789