Asukkaalle

tupasvillatRintamaveteraanit, sotainvalidit ja heidän omaisensa sekä kaatuneiden ja kadonneiden omaiset voivat erityisiä korvauksia, palveluja, hoitoa ja kuntoutusta. Nämä maksetaan Valtiokonttorista ja/tai Petäjäveden kunnan omasta budjetista.

Kotipalvelu

Kotipalvelu sekä siihen liittyvät tukipalvelut ja laitoshoito ovat vähintään 15 %:n sotainvalidille maksuttomia.

Valtiokonttori myöntää kunnalle erillistä määrärahaa tukemaan kotona asuvien veteraanien ja rintamatunnuksen omaavien naisten selviytymistä. Valtiokonttorin myöntämä määräraha kohdennetaan vuonna 2016 seuraavasti:

 • talonmiespalveluihin (lumityöt, ruohonleikkuu, polttopuut jne.) 50 euroa kuukaudessa
 • silmälääkärissä käyntiin 40 euroa kuitin perusteella
 • veteraanitaloudelle 20 euron korvaus kuukaudessa siivouksen hankkimiseen yksityiseltä siivousalan yritykseltä tai järjestöltä, yritys voi laskuttaa suoraan kuntaa korvauksen osalta
 • suursiivoukseen 100 euroa vuodessa

Kunnan omasta budjetista myönnettyä määrärahaa voi vuonna 2016 käyttää seuraavasti:

 • hammashoitoon 50 euroa/vuosi
 • hammasproteesien hankintaan enintään 150 euroa kuittia vastaan
 • silmälasien hankintaan enintään 300 euroa kuittia vastaan
 • avokuntoutukseen 2 x 10 kerran sarja, mikäli terveydenhuollon kautta saatava kuntoutus ei ole riittävä tai tarkoituksen mukainen kuntoutuksen järjestämiseen
 • ateriapalvelun aterian hinnan alennukseen siten, että aterian hinta on 4,40 euroa (kuljetuksesta ei peritä korvausta)

Lisäksi vanhuspalveluissa on tehty pysyväispäätös, että päivätoimintaan osallistuminen on veteraaneille ja heidän puolisoilleen ilmaista.

Lisätietoja:

 • perusturvajohtaja, p. 014 - 2673 072 
 • vanhuspalvelujohtaja, p. 014 – 267 3016