Asukkaalle

Kirjastonkäyttö on pääosin maksutonta.

Kirjasto perii maksun laina-ajan ylittäneestä aineistosta asiakkaalle lähettämästään palautuskehotuksesta, kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta, kirjastokortin uusimisesta sekä kaukolainoista. Myös valokopiot sekä tulosteet ovat maksullisia.

HUOM: Lainat voi uusia puhelimitse, sähköpostilla tai aineistotietokannassa  ilman eri korvausta.

-palautuskehotus 1€
-kirjastokortin uusiminen 1€
-kaukolaina 1€    (tai lähettäjäkirjaston veloituksen mukaan)
-valokopiot ja tulosteet 0.40-0.60€
-värikopiot ja tulosteet 0.80-1.50€
-muovikassi 0.20€
-paperikassi 0.40€
-kadonnut tai vahingoittunut aineisto: uusi kirja tai äänite on korvattava täydestä ovh-hinnasta, vanhemman aineiston kohdalla ikä ja kuluminen alentavat korvaussummaa

Kirjastossa myydään poistettua aineistoa aika-ajoin. Poistokirjojen hinnat määräytyvät kunnon mukaan.