Lautakunnan tehtävänä on toimialallaan vastata palvelujen järjestämisestä ja johtaa viranomaistoimintaa. Lautakunnan toimikausi on 4 vuotta. Lautakunnan esittelijänä toimii toimialajohtaja.

Perusturvalautakunta vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kunnan asukkaille. Esittelijänä toimii sosiaalijohtaja.  Perusturvalautakunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Sivistyslautakunta vastaa kunnan perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen koulutustoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta, taiteen perusopetuksesta ja musiikkiopetuksesta. Esittelijänä toimii sivistystoimenjohtaja-lukion rehtori.

Tekninen lautakunta vastaa kunnan kunnan yhdyskuntatekniikan palveluista. Tähän kuuluu teknisten verkostojen kuten rakennuskaavateiden ja muiden liikenneväylien sekä yleisten alueiden ja puistojen rakentaminen, ylläpito- ja hallinta. Lisäksi lautakunta vastaa kunnan omistamien metsien hoidosta, kunnan rakennuttajatoiminnasta ja kiinteistöistä sekä asema- ja yleiskaavoitukseen liittyvistä valmistelutehtävistä. Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Teknisellä lautakunnalla on kaksi jaostoa:


Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, onko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.