Asukkaalle

Sivistys- ja koulutoimen hallinto

  • sivistystoimenjohtaja Timo Holm, puhelin (014) 2673 019

Hyvinvointilautakunnan jäsenet:

  • Harju-Kivinen Raija (pj)
  • Koskenranta Jari (vpj)
  • Saarinen Pirkko
  • Tuominen Meri
  • Räisänen Janne
  • Palola Heikki
  • Koskinen Eija-Liisa

Esityslistat ja pöytäkirjat 2012-