Asukkaalle

 

 Petäjävedellä toimii yksi lukio taajaman keskustassa yläasteen kanssa samoissa tiloissa.

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Sen tulee antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Lukion perustehtävän lisäksi Petäjäveden lukio tekee yhteistyötä Jyväskylän seutukunnan toisen asteen oppilaitosten kanssa. Opiskelijoilla on mahdollista ottaa kursseja Jyväskylän ammattiopiston käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta sekä suorittaa yhdistelmätutkinto (lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto sekä artesaanin tutkinto) tai kaksoistutkinto ammattiopiston opiskelijana.

opinto-ohjelma

Opiskelijoille tarjotaan kursseja myös pienten lukioiden verkostosta ja avoimesta yliopistosta.
Opiskelijoita kannustetaan valtakunnallisten lukiodiplomien suorittamiseen. Käsityön lukiodiplomi toteutetaan yhteistyössä KTOL:n kanssa.

Petäjäveden lukio 
41900 Petäjävesi
Rehtori Heljä Nummela, puh. (014) 2673 058
Kanslia Sari Hytönen, puh. (014) 2673 176