Asukkaalle

 

 Lukio-opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen.

Opetus järjestetään 6-jaksojärjestelmässä, johon voi sisältyä myös viikon mittainen projektiviikko. Osa opiskelusta voidaan järjestää etäopiskeluna tai itsenäisenä opiskeluna.

Opiskelijoita kannustetaan itsenäiseen tiedonhankintaan, tiedon arviointiin ja hyödyntämiseen käyttäen hyväksi kirjallisuutta ja tieto-ja viestintätekniikkaa. Opiskelijoilla on käytössä koulun oppimiskeskus Paja.

Lukiossa  toteutetaan toisen asteen koulutuksen yhteistyötä paikallisella ja seudullisella tasolla. Kurssitarjontaa laajennetaan oman lukion järjestämällä verkko-opetusta pienten lukioiden verkostosta, seutukunnan lukioista, avoimesta yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.

Kansalaisopiston kanssa järjestetään yhteisiä taidekursseja, kieliohjelman mukaista opetusta sekä kesälukiokursseja. 
Soveltavien kurssien toteutuksessa tehdään yhteistyötä kunnan eri hallinnonalojen kanssa ja järjestöjen kanssa. Opetuksessa tehdään yhteistyötä myös paikallisten yritysten kanssa.