Asukkaalle

Huoltajilla tulee olla riittävä mahdollisuus perehtyä lukion työhön. Yhteistyöllä huoltajien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö tulee järjestää niin, että opiskelija saa tukea sekä opiskeluun että hyvinvointiin koskeviin kysymyksiin ja mahdollisiin ongelmiin. Oppilaitoksen tulee olla aloitteellinen yhteistyön käynnistämiseksi. Lähtökohtana yhteistyössä on aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomioon ottaminen sekä huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta.

Yhteys huoltajiin

Vanhempainillat

 • Ensimmäisen vuosikurssin huoltajille järjestetään syyslukukauden alkupuolella joko vanhempainilta tai henkilökohtainen tapaaminen ryhmänohjaajan kanssa. Tilaisuudessa keskustellaan lukio-opiskelusta, tavoitteista ja koulun käytänteistä.
 • Toisen vuosikurssin vanhempainilta järjestetään syyslukukaudella. Tilaisuudessa esitellään alustavasti tietoa ylioppilastutkinnon suorittamisesta, lukion arvioinnista ja toiseen vuosikurssiin liittyvistä ajankohtaisista asioista, mm. Vanhojen päivästä.
 • Kolmannen vuosikurssin vanhempainilta järjestetään loka-marraskuun taitteessa. Tilaisuudessa käsitellään ylioppilastutkintoa, lukion päättötodistuksen muodostumista ja jatko-opintoja.
 • Petäjäveden perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille järjestetään informaatiotilaisuus lukio-opinnoista ennen yhteisvalinnan alkamista.

Opiskelun ongelmatilanteet

 • Poissaolojen, etenemisesteen tai muun opiskelussa esiintyvän ongelman ilmaantuessa keskustellaan opiskelijan kanssa ja lähetetään tieto kotiin.


Tiedottaminen

 • Lukio-opiskelun alkaessa jaetaan kurssiesite ja tietoa opintojen järjestelystä. Esite sisältää myös tiedot käytettävistä oppikirjoista.
 • Lukuvuosiopas annetaan uuden lukuvuoden alkaessa. Oppaassa on selvitetty opetus, arviointi, koeviikot, ylioppilastutkinto, opintotuki, työ-ja loma-ajat sekä koulun ja oppilashuollon (myös terveydenhuollon ja sosiaalitoimen) henkilökunnan nimet ja yhteystiedot.
 • Uuden lukuvuoden suunnittelua varten jaetaan kaikille päivitetty kurssiesite keväisin
 • Lukuvuoden päättyessä jaetaan kaikille vuosikertomus, joka sisältää katsauksen kuluneeseen lukuvuoteen
 • Jaksotodistukset jaetaan kuuden viikon välein.
 • Lukuvuoden alkaessa lähetetään koteihin tiedote, johon on merkitty jaksot, koeviikot, arviointipäivät ja vanhempainillat; tiedotteeseen pyydetään vanhempien/huoltajan allekirjoitus
 • Jaksotodistus palautetaan ryhmänohjaajalle huoltajan allekirjoittamana kaksi kertaa lukuvuodessa

Opetussuunnitelma