Asukkaalle

ARVIOINTIKRITEERIT OPPILAIDEN KOULUMATKOISTA

Kunnat ovat koululainsäädännössä (PL 32 §) velvoitettuja järjestämään koulukyydityksen oppilaille, joiden koulumatka on pitempi kuin viisi kilometriä. Koulukyyditys voidaan myöntää lyhyille koulu-matkoille harkinnanvaraisesti, milloin matka katsotaan oppilaan ikä huomioiden vaaralliseksi, vaikeaksi tai rasittavaksi.

Petäjävedellä kuljetusavustusten myöntämiskriteerit ovat seuraavat:
• 0-2 lk, koulumatka 3 km tai enemmän
• 3 lk-lukio, koulumatka 5 km tai enemmän


Kuljetusoppilaiden kävelymatkat

• 0-2 lk, kävelymatka 0-1,5 km
• 3 lk-lukio, kävelymatka 0-2,5 km

Oppilaat nousevat kyytiin risteyksestä/liittymästä päätien varressa tai muusta soveliaasta ja turval-lisesta paikasta. Taksit eivät hae kotipihasta.


Poikkeavat kuljetukset haetaan erikseen sivistystoimen osastopäälliköltä/sivistyslautakunnalta. Ratkaisuihin vaikuttavat mm. tien vaarallisuus, valaistus, kevyen liikenteen väylät.

Poikkeavien kuljetusten perusteena voi olla mm:

• ns. susikuljetukset (lausunto metsästysseuroilta)
• terveydelliset syyt (lääkärintodistus)
• muu perusteltu syy

KOULUKULJETUKSESSA OLEVILLE OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN YHTEISIÄ SÄÄNTÖJÄ

Huoltajien velvollisuudet:
• ilmoittaa taksille edellisenä päivänä suoraan, jos lapsi jää pois aamu- tai iltapäiväkuljetuk-sesta. Esikoululaisten ja 1-2 lk:n oppilaiden tulee ilmoittaa myös opettajalle.
• oppilaiden tulee tietää turvavyönkäytön pakollisuudesta koulukuljetuksessa sekä istua pai-koillaan rauhallisesti kuljetuksen aikana.
• syöminen taksissa on kielletty
• lapsella on sään huomioiva vaatetus, ettei mahdollinen odotus vaaranna lapsen terveyttä
• lapsilla on heijastin vaatteissaan lisäämässä turvallisuutta
• huoltajilla on vastuu käydä läpi lapsen kanssa, mikä on turvallinen koulureitti sekä opastaa turvalliseen autoon nousuun ja poisjääntiin. Kouluauton kuljettaja määrittelee turvallisen pysähtymispaikan
• huolehdittava takseille esteetön kulku piha-alueilla.

Kuljetuksessa olevan oppilaan velvollisuudet:

• huolehtia, että on ajoissa odottamassa aamulla koulukyytiä
• saapua iltapäiväkyytiin viivyttelemättä
• lapsen tulee käyttää hänelle ilmoitettua taksia ja noutopaikkaa. Hän ei voi itse valita ns. so-pivaa kyytiä
• noudattaa sovittuja aikoja ja olla sovittuna aikana odotuspaikalla myös huonoilla keleillä
• käyttäytyä kuljetuksen aikana asiallisesti ja siististi.

MUUTA

• Kaverikyydit eivät ole mahdollisia
• taksinkuljettajat ajavat heille suunniteltua reittiä, mikäli reittiin halutaan muutosta, tulee vanhempien neuvotella koulukuljetuksista sivistystoimenjohtajan kanssa
• Oppilaalla ei ole lupa poistua koulualueelta aamukuljetuksen ja iltapäiväkuljetuksen välise-nä aikana. Mahdollisista poikkeuksista päätetään koulukohtaisesti.

YHTEYSTIEDOT

Sivistystoimenjohtaja Timo Holm, 014-2673019, 040-5679702
Palvelusihteeri Jaana Nevanperä, 014-2673066, 050-3131554