Asukkaalle

Maassamme on tarjottu maksuton kouluruokailu kaikille oppivelvollisuuskoulujen oppilaille vuodesta 1948 lähtien.
Ruokailu on osa perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmaa. Kouluruokailun järjestämisessä tulee huolehtia oppilaiden terveydestä ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisestä.
Koululounas ohjaa myös terveelliseen ravitsemukseen sekä kehittää maku- ja ruokailutottumuksia ja täydentää kotona tapahtuvaa ruokailua.

Koululounaaseen kuuluu pääruoka, salaatti, leipä, ravintorasva ja ruokajuoma. Lounas on lapselle esimerkki siitä, miten ravitsemuksellisesti oikea ruoka-annos koostetaan. Koululounas on monipuolinen, vaihteleva ja vähäsuolainen ja siinä vältetään kovia rasvoja.

Kouluruokailussa otetaan huomioon erilaisia teema- ja juhlapäiviä, jonka tarkoituksena on tiedon lisääminen ja kasvatuksellinen tapakulttuuri.

Ruokapalvelu

Koulujen ruokalista