Asukkaalle

Kouluterveydenhuollosta kunnassamme huolehtii Keski-Suomen Seututerveyskeskus. Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa alkanutta lapsen terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Tavoitteena on edistää jokaisen oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä ja siten luoda perusta terveelle aikuisuudelle. Lapsen kouluunlähtövalmiuksien arviointi tapahtuu myös lastenneuvolan tarkastuksissa, enenevästi 4-, 5- ja 6-vuotiaiden tarkastuksissa. Tietojen siirtyminen lastenneuvolasta kouluterveydenhuoltoon koulun aloituksen vaiheessa on erityisen tärkeää ja lapsen edun mukaista.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu

  • Terveyden edistäminen, kasvun ja kehityksen seuraaminen
  • Määräaikaistarkastukset
  • Suojarokotukset
  • Koko perheen hyvinvoinnin tukeminen
  • Tapaturmat, ehkäisy, tarv. hoito
  • Pitkäaikaissairaiden ja erityislasten terveydentilan seuranta 

Kouluterveydenhoitaja työskentelee työparina lääkärin kanssa. Kunnassamme on kolme lääkäriä, jokainen hoitaa oman vastuualueensa oppilaat. Peruskoulussa terveydenhoitajan tarkastukset toteutuvat vuosittain ja näissä arvioidaan monipuolisesti lapsen fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa. Terveystarkastukset toteutetaan laajoina ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen vuoden oppilaille. Laaja terveystarkastus tarkoittaa terveydenhoitajan ja lääkärin sekä lapsen perheen yhteistä tapaamista.

Kouluterveydenhoitaja tekee moniammatillista yhteistyötä mm. opettajien, erityisopettajien, opinto-ohjaajien, sosiaalityöntekijöiden, kuraattorin, fysioterapian, hammashuollon ja koulupsykologin kanssa. Työssä keskeistä on terveyskasvatus ja – neuvonta, keskustelu, kuuntelu, terveysongelmien ehkäisy, sairausvastaanotot, perheiden tukeminen, hoitoonohjaus mm. perhevaikeuksissa sekä nuoren terveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajan tarkastuksen yhteydessä ilmenevät lääketieteellistä tarkastusta tai hoitoa vaativat ohjautuvat oman alueen lääkärin vastaanotolle. Myös kouluympäristön terveydenhoito kuuluu kouluterveydenhoitajan työhön, esimerkiksi joka 3. vuosi tehdään koulun terveydellisten olojen tarkastukset yhdessä ympäristöterveysviranomaisten kanssa.

OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO

Opiskelijaterveydenhuollosta vastaa Keski-Suomen Seututerveyskeskus. Petäjävedellä opiskelijaterveydenhuollon palveluita saavat lukiolaiset sekä Jyväskylän ammattiopiston (JAO) opiskelijat. Tavoitteena on edistää opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pyrkiä ehkäisemään opiskelijan elämänhallintaa vaarantavia tekijöitä. Edelleen tavoitteena on lisätä tietoisuutta hyvän terveyden eduista ja sitä vaarantavista tekijöistä. 

Nuorison terveystodistus

Nuorison terveystodistus kirjoitetaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa 15 – vuotta täyttäneille. Todistuksen myöntää ja allekirjoittaa lääkäri enintään viideksi vuodeksi, edeltävät tutkimukset (kuulo, näkö, verenpaine, pituus, paino) todistusta varten tekee terveydenhoitaja.

Kirjoitetaan;

  • Ammatillista koulutusta varten
  • Ajokortin suorittamista varten
  • Työelämää varten tarvittavan terveydentilan todistamiseksi

Todistus on maksuton.

Yhteydenotot ensisijaisesti klo 8-9 ma - pe 

Terveydenhoitajan yhteystiedot:

Sari Kaartinen

p. 014 2690 410

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.