Alla on listattuna nykyisen esiopetussuunnitelman sekä uuden esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) keskeisiä arvoja.Merkitse oma mielipiteesi jokaisen arvon kohdalle.

Ei lainkaan tärkeäKohtalaisen tärkeäTärkeäErittäin tärkeä
Toisten huomioiminen ja kunnioittaminen
Myönteisyys
Tasa-arvoisuus
Turvallisuus, vastuullisuus
Yksilöllisyys
Erilaisuuden kunnioittaminen
Kestävä kehitys
Yhteisöllisyys
Oikeudenmukaisuus