Asukkaalle

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee toimittaa neljä kuukautta ennen kuin hoidon tarve alkaa. Myönnetystä päivähoitopaikasta ilmoitetaan perheille viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon alkamista. Jos hoitotarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa vanhemman yllättävän työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen vuoksi, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista. Hakemus on kuitenkin toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Petäjävesi kuuluu Hankasalmen, Jyväskylän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Toivakan ja Uuraisten ohella seudullisen päivähoidon palvelualueeseen. Perheillä on mahdollisuus hakea lasten päivähoitopaikkaa mistä tahansa alueeseen kuuluvasta kunnasta.

Hoitopaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä päivähoitohakemuksella.

Paperisia hakemuksia saa tarvittaessa varhaiskasvatusyksiköistä. Täytetty hakulomake palautetaan varhaiskasvatusjohtajalle osoitteeseen Petäjäveden varhaiskasvatus, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi.

Lisätietoja päivähoitoon hakemisesta antavat: