Kuntakonserni ja konserniohjeet

Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan tytäryhteisöä sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön. 

Käsite kuntakonserni on täsmentynyt lainsäädäntöön vuonna 2007, jolloin kuntalain muutoksella 27.4.2007/519 §:ssä 16 a kuntakonserni määriteltiin seuraavasti:” Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö.

Petäjäveden kunnan kuntakonsernin tytäryhteisöjä ovat;

  • Petäjäveden Tähtiasunnot Oy
  • Kiinteistö Oy Petäjäveden Ankkuri
  • Kiinteistö Oy Petäjäveden Kuntala

Kunnan konsernia ohjataan valtuuston hyväksymän Petäjäveden kunnan Konserniohjeen 2013 mukaisesti.

Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.