Strategiakartan menestystekijät

Menestystekijä on sellainen iso asia jossa onnistuminen johtaa vision tavoitteeseen. Menestystekijän toimenpiteiden toteuttaminen on edellytys tavoitteiden saavuttamiselle

1. Elävä maaseutu
Panostetaan monipuolisesti maaseutumaiseen asumiseen ja elinvoimaisuuteen

2. Aktiivinen yrittäjyys
Panostetaan yritysten toimintaedellytyksiin koulutuksen, yritysneuvonnan ja toimitilo-jen keinoilla. Kärkihankkeena luova pienyrittäjyyden verkostoituminen.

3. Terve talous ja verkostoyhteistyö
Panostetaan palvelutuotannon kehittämiseen toiminnallisesti ja taloudellisesti järke-vällä verkostoyhteistyöllä

4. Kehittyvä infrastruktuuri
Panostetaan liikenneturvallisuuteen  ja nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin. Kärkihank-keina kevyen liikenteen väylät  ja nopeat tietoliikenneyhteydet jokaiseen kotiin.