Petäjäveden kuntaa on johdettu kunnan strategiaan kirjatun vision, menestystekijöiden ja käytännön toimenpiteiden mukaisilla päätöksillä. Suurena visiona on ollut hyvä kuntakuva, elinvoimaisuus, maaseutumaisuus ja kasvukunta.

Kunnan talous on vakaa ja taseessa on ylijäämiä noin 7M€.

Palvelutuotanto on toteutettu sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen, teknisen toimen ja keskushallinnon toimialueiden toimesta. Terveydenhuollon palvelut on tuottanut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin seututerveyskeskus.

Kunnan hyvään elinvoimaisuuteen on merkittävästi vaikuttanut nykyaikainen palvelutuotanto, palvelutuotannon uudistumisen herkkyys, yrittäjien tarjoamat työpaikat, Jyväskylän kaupunkiseudun läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet.

Tarkka kunnan taloudenpito on osaltaan myötävaikuttanut elinvoimaisuuden kehittymiseen.