Petäjäveden kunnan kuntasuunnitelmaan ja talousarvioon  on kirjoitettu  strategiatasoiset isot toimenpiteet vuositasolla ja suunnitelmakaudeksi.

Toimialojen toimintaohjelmiin on kirjoitettu toimialaa koskettavat strategian toteuttamisen toimenpiteet vuositasolla ja suunnitelmakaudeksi.  

Investointien tuloskortissa kerrotaan toteutettavat investoinnit, niiden määrät, aikataulut ja vaikuttavuus kunnan käyttötalouteen ja poistoihin.

Tilinpäätösasiakirjassa kerrotaan päättyneen tilivuoden toiminta. Tuloksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin ja mittareihin.