Petäjäveden kunnan iso visio on olla monien mahdollisuuksien kasvukunta. Swot-analyysissä on määritelty tämän tavoitteen mahdollistavia ja heikentäviä tekijöitä. Analyysin johtopäätöksenä on rakennettu sellaiset menestystekijät joissa onnistuminen turvaa vision mukaisen kehityksen.

Kunnan neljän menestystekijän toimenpiteillä kehitetään elävää maaseutua, aktiivista yrittäjyyttä, tervettä taloutta ja verkostoyhteistyötä, sekä kehittyvää infrastruktuuria.