Toimenpiteiksi on määritelty seuraavia kärkihankkeita;

 • Valokuituverkon rakentaminen koko kunnan alueelle
 • Kintauden uuden päiväkodin rakentaminen
 • Uuden yrittäjyyden synnyttäminen ”Käsiksestä yrittäjätalo”
 • Biotaloushankkeet
 • Maaseutupalveluja tukevat matkailuhankkeet
 • Kunnan kiinteistöjen joustava käyttö
 • Keskustan elävöittäminen,
 • Paras ostaa Petäjävedeltä hanke,  
 • Monimuotoinen asuminen


Strategiatason mittarit

 • Kunnan talous on tasapainossa
 • Kunnan velkojen määrä ei ylitä kuntien keskiarvoa valtakunnallisesti
 • Asukasluku kasvaa hallitusti
 • Yrityksiä syntyy enemmän kuin lopettaa
 • Työttömyys ei ylitä maakunnan kuntien keskimääräistä työttömyyttä