VISIO 2025

Petäjävesi on monien mahdollisuuksien kasvukunta
Mitä se on: Kunnan vahvuuksilla parannetaan  heikkouksia. Kunnan mahdollisuuksilla eliminoidaan uhkia. Tämä mahdollistaa kunnan hallitun kasvun.

 

MISSIO 

Hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaaminen
Mitä se on: Kunnan päätöksenteossa panostetaan pitkäaikaisten vaikutusten arviointiin. Hyvin harkitut päätökset mahdollistavat hallitun hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen.

 

ARVOT

Maalaisjärki
Otetaan huomioon olemassa oleva tilanne ja talous. Tarkastellaan myönteiset ja kielteiset vaikutukset, uudistumishalukkuus /kyky à(sisu). Toimitaan tavoitteen mukaan.

Oikeudenmukaisuus
Sisältää rehellisyyden, tasa-arvoisuuden, luotettavuuden ja kunnioittamisen, sisu ja sinnikkyys, tavoitteellisuus, àarviointi.  

Avoimuus
Keskustelu päättäjien ja viranhaltijoiden kesken, ennakkoluulottomuus, valmisteltavien asioiden näkyvyys kuntalaisille, kuntalaisten äänen kuuleminen, "porinapaikka”, tulevaisuuden ”näkeminen”, myönteisyys, inhimillisyys, innovatiivisuus, päätöksenteon pitkäjänteisyys.