Asukkaalle

Järjestetty jätehuolto kattaa koko Petäjäveden kunnan alueen ja kaikki kiinteistöt ovat jätelain nojalla velvollisia liittymään siihen. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla sopimus jätehuoltoyrittäjän kanssa. Kiinteistöt voivat myös käyttää keskinäisellä sopimuksella yhteisiä keräysvälineitä, joista on ilmoitettava kunnan tekniselle osastolle sekä jätehuoltoyrittäjälle kirjallisesti.

Jätehuollosta vastaa

Tekninen johtaja Janne Koskenkorva
040 660 1437
janne.koskenkorva(at)petajavesi.fi

Petäjävedellä on yleinen jätteiden lajitteluvelvollisuus. Hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet tulee lajitella erikseen ja toimittaa tarvittaessa jatkokäsittelyyn. Kaikilla kiinteistöillä tarvitaan bio- ja kuivajäteastia. Biojätteen voi kompostoida myös omassa, haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Muista tehdä kompostointi-ilmoitus!

Naapurit voivat käyttää yhteistä jäteastiaa (kimppa-astiaa). Jäteastian käytöstä tulee ilmoittaa kuntaan lomakkeella Kimppasopimus.

Apteekkiin voi palauttaa maksutta vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Katso tästä ohje lääkkeiden palauttamiselle

Jätehuoltomääräyksissä määritellään jäteastioiden tyhjennysvälit. Jos astioiden tyhjennysväliin haluaa muutosta on siitä tehtävä kirjallinen hakemus ympäristösihteerille. Hakemus osoitteeseen Petäjäveden kunta, ympäristösihteeri, Suutarintie 4, 41900  PETÄJÄVESI tai kirjaamo(at)petajavesi.fi.


Jätehuoltomääräykset 

Lomakkeet 

Pakkausjätteiden lajitteluohjeet lasipakkaukset, metalli, kartonkipakkaukset 
Muovipakkauksia ei kerätä Petäjävedellä, lähin muovipakkausten keräyspiste on Jyväskylässä 

Jäteasema

Osoite: Välitie 3, 41900 PETÄJÄVESI   

Jäteasema on auki tiistaisin ja perjantaisin klo 13-18.
Ajalla 1.1.-30.4.2017 jäteasema auki vain kerran viikossa perjantaisin klo 13-18.

Jäteaseman hinnat

Jäteasemalla otetaan  vastaan seuraavia kotitalouksien jätteitä:

  • kuivajäte (maksullinen)
  • metalli (veloituksetta)
  • ongelmajäte, vähäiset määrät (veloituksetta)
  • sähkö- ja elektroniikkaromu (veloituksetta)

Paperin- ja pahvinkeräys: Tekninen varikko, Rantatie 2.

Paikallisena jätehuoltoyrityksenä toimii Sihvari Oy, puh. 010 5251 640.
www.sihvari.fi

Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus 
käyntiosoite: Ronsuntaipaleentie 204
puh. 010 325 3900
Aukioloajat sekä lisätietoa www.mustankorkea.fi 


MOTIVA - Energiasäästön palvelukeskus