Asukkaalle

 

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jossa varataan alueet muun muassa asumiselle, työpaikoille, palveluille, liikenteelle, puistoille ja vihrealueille. Yleiskaava toimii pitkän aikavälin rakentamista ohjaavana suunnitelmana, kun taas asemakaava on tarkka rakentamisessa tarvittava kaava.

Kaavoituksesta vastaavat

Tekninen johtaja Janne Koskenkorva
040 660 1737
janne.koskenkorva(at)petajavesi.fi

Aluearkkitehti Ulla Järvinen
040 751 5611

ulla.jarvinen(at)petajavesi.fi tai ulla.jarvinen(at)uurainen.fi

Aluearkkitehdin alueet ovat Petäjävesi, Multia ja Uurainen. Petäjävedellä pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin.
Tapaamiset on sovittava puhelimitse.

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on raportti kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista suuremmista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksesta löytyy lyhyesti kaava-asiat, käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, jotka vaikuttavat lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Katsaus parantaa kuntalaisten tiedonsaantia ja lisää kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kaavoitukseen.

 Kaavoituskatsaus

Kaavoitusprosessikaavio vaiheittain

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rantayleiskaavan muutos käynnistetään 

Rantoja Petäjävedeltä löytyy 310 km ja ne on kokonaisuudessaan kaavoitettu. Rannoilta löytyy rantayleiskaava, ranta-asemakaavoja ja keskustassa myös asemakaava.

Petäjäveden voimassa oleva rantayleiskaava on vahvistettu jo vuonna 2008, kokonaisuudessaan se on tullut lainvoimaiseksi marraskuussa 2011.

Rantayleiskaavan päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi. Muutoksessa tullaan huomiomaan myös maanomistajien toiveet, mikäli niitä ilmenee. Muutoksesta tullaan tekemään maanomistajien kanssa maankäyttösopimus. Kunnanvaltuusto hyväksyi 7.3.2016 maksutaulukon, jonka mukaan tullaan toimimaan.

Kaavamuutoksen perusteena käytetään jo aiempaan RYK:n tehtyä kantatilaselvitystä ja todennäköisesti uusia rakennuspaikkoja ei ole mahdollista saada. Teknisen virheet tullaan korjaamaan kunnan toimesta, maanomistajilla on mahdollisuus pyytää muutosta esim. rakennuspaikan siirrosta, käyttötarkoituksen muutoksesta, olemassa olevan rakennuspaikan rajojen tarkistamisesta, poikkeusluvalla myönnetyn rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutoksesta. Esim. käyttötarkoituksen muutoksessa huomioidaan uusi rakennusjärjestys ja sen velvoitteet, kunnallistekninen huolto ja palvelujen saatavuus.

Maanomistajilla on mahdollisuus pyytää kuntaa muuttamaan omistamallaan maallaan olevaa rantayleiskaavaa toimittamalla kuntaan tekniselle toimelle joko vapaamuotoinen kirje, johon pitää liittää nimi- ja osoitetietojen ja toivotun muutoksen lisäksi kartta alueesta ja kiinteistötunnus, tai täyttämällä kunnan laatima esitietolomake.

Kaavan tarkistus käynnistetään syksyllä 2016, muutostoiveiden toivotaan tulevan kuntaan pikaisesti tai viimeistään 10.6.2016 mennessä.

Lisätietoja antavat:

aluearkkitehti Ulla Järvinen, puh. 040 751 5611, ulla.jarvinen(at)petajavesi.fi (tavattavissa ma-ti Petäjävedellä)

Käsin täytettävä word-lomake

Koneella täytettävä ja tulostettava pdf-lomake

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petäjäveden kaavat

Asemakaavat 

 Yleiskaavat

Rantayleiskaava
indeksikartta (karttajako), kartta 1, kartta 2, kartta 3, kartta 4, kartta 5, kartta 6,
merkintöjen selitykset ja yleiskaavamääräykset, kaavaselostus

Ajankohtaisia kaavoitushankkeita