Asukkaalle

Ympäristötoimi valvoo yleisesti ympäristönsuojelulainsäädännön noudattamista sekä hoitaa erityisesti seuraavia tehtäviä:

  • -Ympäristöluvat ja maa-ainesluvat
  • -Meluasiat
  • -Jätehuollon ja jäteveden käsittelyn neuvonta ja valvonta
  • -Ympäristönsuojelun valvonta
  • -Karjanlannan levityksen ja patteroinnin valvonta sekä niihin
    -liittyvien ilmoitusten käsittely
  • -Luonnon- ja vesiensuojelu

Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet

Ympäristösihteeri Niina Koivula puh. (014) 2673 042

niina.koivula(at)petajavesi.fi
(alue Petäjävesi ja Multia, tavattavissa Petäjävedellä ma-ke)


 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

 Maa-aineslupataksa


Haja-astuksen jätevedet

Lomakkeet


Suomentähtimö (Stella fennica)

Suomentähtimöä tavataan Keski-Suomessa vain Pihtiputaalla ja Petäjävedellä. Suomentähtimö
muistuttaa suuresti mm. lähilajeja metsätähtimö, luhtatähtimö ja heinätähtimö. Petäjäveden suomentähtimöistä kerättiin näytteitä kolmesta eri paikasta vuonna 2006. Näytteet varmensi Veli Saari Jyväskylän yliopistosta. Näytteet on viety Keski-Suomen luontomuseon kokoelmiin.

Suomentähtimö on valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT).

Kuva: Anna Uusitalo
Petäjäveden Miilulammen luhtarannalta 22.6.2006.