Asukkaalle

TYÖPAJA...

...  on yksi kuntien keskeistä keinoista työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Työpaja tarjoaa mahdollisuuden nuorten alle 25 vuotiaiden yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi, pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseksi ja työvalmennuksen keinoin elämänhallinnan parantamiseksi.

... parantaa pajatoimintaan osallistuvan valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai päästä avoimille työmarkkinoille. Lisäksi työpajatoiminta parantaa pajalaisen elämänhallintotaitoja yksilöllisesti sovitetun määräajan puitteissa. Pajalainen tekee työpajalla töitä omien edellystensä mukaa tavoitteena työvalmiuksiensa ja elämänhallintataitojensa paraneminen.

... ohjaa pajalaista työn avulla hyödyntäen yksilö - että ryhmäohjausta. Työpajajakso on siirtymävaihe koulutukseen tai työelämään. Palkkatuella työllistäminen tai harjoittelu ilman ohjaavaa ja elämänhallintataitoja tukevaa työvalmennusta antavaa toimintaa ei katsota työpajatoiminnaksi.

... on moniammatillista työtä. Moniammatillisuus tarkoittaa, että työpajalla on yksilö- ja työvalmennusosaamista ja, että työpaja on  osa paikallista moniammatillista verkostoa.

... kirjaa ja raportoi nuoren edistymisen ja antaa asianmukaisen palautteen pajalaiselle ja palveluntilaajalle. Palautteen tulee sisältää arviointia tuloksien saavuttamisesta sekä noudattaa henkilötietolakia 523/1999, 5-13§

... seuraa toimintansa vaikuttuvuutta. Seuraa asiakkaansa sijoittumista pajajakson jälkeen. Työpajan vaikuttavaisuus mitataan sillä, miten pajalaiset sijoittuvat pajajakson aikana puoli vuotta ja vuosi pajajakson jälkeen joko koulutukseen, työhön, muuhun ohjattuun toimintaan tai työttömäksi.

... laatii ennaltaehkäisevän päihde- ja huumetyöohjelman tai käyttää ja soveltaa paikallista hyväksyttyä ohjelmaa.

Yhteistyö, hankkeet ja projektit:

Laajalla yhteistyöverkolla pyritään tavoittamaan myös niitä työttömiä, jotka eivät ole esim. työvoimahallinnon asiakkaana, mutta ovat syrjäytymisvaarassa.