Asukkaalle

soittajat kirkolla2Vapaa-aikatoimen tehtävänä on yhteistyössä järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa tuottaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluja ylläpitämällä liikuntapaikkoja ja harrastustiloja sekä järjestämällä erilaista toimintaa. Kunnan hallinto-organisaatiossa vapaa-aikatoimen tehtäviä ohjaa ja valvoo yhdeksänjäseninen sivistyslautakunta. 

Vapaa-aikatoimistosta saa tietoa järjestöjen avustuksista, liikuntapaikoista, harrastustiloista, järjestöistä, tapahtumista ja tilojen vuokraamisesta.

Vapaa-aikatoimisto

vapaa-aikatoimenjohtaja Tapani Nislin
Puhelin (014) 2673 056