Asukkaalle

VAPAA-AIKATOIMEN VUOSIAVUSTUKSET 2015

Sivistyslautakunta julistaa järjestöjen,  yhteisöjen ja kulttuuriharrastajien haettavaksi vapaa-aikatoimen vuosiavustukset :

                                            Perusavustukset                                      6.000€

                                            Kohdeavustukset                                     3.000€

                                            Yhteistoiminta-avustukset                        3.800€

                                            Toimitila-avustus                                     1.000€

Yhteistoiminta-avustusta voi hakea koko vuoden aikana kaikille kuntalaisille tarkoitettujen vapaa-aika- ja virkistystapahtumien tai toiminnan (ei urheiluseurojen kilpailutoiminnan) järjestämiseen. Yhteistoiminta-avustusten myöntämisestä päättää vapaa-aikatoimenjohtaja. Toimitila-avustusta myönnetään esim. Petäjälahdessa ja Miilussa järjestettyjen tapahtumien käyttövuokriin. Toimitila-avustukset myöntää vapaa-aikatoimenjohtaja.

Sivistyslautakunnalle osoitetut perus- ja kohdeavustusten avustushakemukset liiteasiakirjoineen ( v.2014 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä v.2015 talousarvio ja toimintasuunnitelma ) tulee jättää  15.05.2015 mennessä os.:

                       Petäjäveden kunta/ Kirjaamo
                       Suutarintie 4, 41900 PETÄJÄVESI

Hakemuslomakkeita saa kunnan Infosta, kirjastosta tai kunnan nettisivuilta www.petajavesi.fi. Tiedusteluihin vastaa vapaa-aikatoimenjohtaja Tapani Nislin p. 0142673056 tai kirjastonjohtaja Heli Laitinen p.0142673105.

 

PETÄJÄVEDEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA